Zasedanja

 • Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005.godini
 • Petak, 18. februar 2005.

  Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

  Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je, na zahtev 104 narodna poslanika, Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2005. godini za petak, 18. februar u 10,00 časova.

 • Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005.godini
 • Četvrtak, 20. januar 2005.

  Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

  Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2005. godini sazvano je za 20. januar sa početkom u 11,00 časova, na zahtev grupe od 222 narodna poslanika.

 • Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005.godini
 • Utorak, 18. januar 2005.

  Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

  Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao je, na zahtev 94 narodna poslanika, Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za 18. januar u 10,00 časova.

 • Drugo redovno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini
 • Utorak, 21. decembar 2004.

  Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

  Za Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koju je predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao za ponedeljak, 13. decembra, a čiji je početak odložen za utorak, 21. decembar, Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:1. Predlog zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, koji je podnela Vlada Republike Srbije,2. Predlog zakona o preuzimanju nadležnosti vojnih sudova, vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštva, koji jne podnela Vlada Republike Srbije,3. Izbor člana Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa sa Liste koju je podnela Srpska akademija nauka i umetnosti,4. Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija,5. Predlog odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,6. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Veroljub Stevanović, predsednik Poslaničke grupe Srpski pokret obnove-Nova Srbija,7. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Tomisloav Nikolić, predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke,8. Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Miloljub Albijanić, predsednik Poslaničke grupe G17 plus.

 • Utorak, 14. decembar 2004.

  Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

  Narodna skupština Republike Srbije je, za Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2004. godini, koja je počela 14. decembra, usvojila sledeći dnevni red:1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, koji je podnela grupa od 13 narodnih poslanika.

 • Sreda, 1. decembar 2004.

  Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

  Za Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koja je počela 1. decembra 2004. godine, Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:1. Predlog zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, koji je podnela Vlada Republike Srbije,2. Predlog zakona o izmeni Zakona o izdavanju publikacija, koji je podnela Vlada Republike Srbije,3. Predlog zakona o elektronskom potpisu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,4. Predlog zakona o državljanstvu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,5. Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,6. Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,7. Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji je podnela Vlada Republike Srbije,8. Predlog zakona o zaštiti životne sredine, koji je podnela Vlada Republike Srbije,9. Predlog zakona o prestranku važenja pojedinih zakona , koji je podnela Vlada Republike Srbije,10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada Republike Srbije,11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,13. Predlog zakona o fiskalnim kasama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,14. Predlog zakona o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada Republike Srbije,16. Predlog zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, koji je podnela Vlada Republike Srbije,17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada Republike Srbije,18. Predlog zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini, koji je podnela Vlada Republike Srbije,19. Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,20. Predlog zakona o Vladi, koji je podnela Vlada Republike Srbije,21. Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i zakonitosti postupanja nadležnih državnih organa u postupku privatizacije preduzeća «Knjaz Miloš» iz Aranđelovca, koji je podnela grupa od 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka,22. Izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, na predlog grupe od 33 narodna poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka –Boris Tadić,23. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

 • Četvrtak, 18. novembar 2004.

  Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

  Za Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koju je predsednik Predrag Marković sazvao za 18. novembar, Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu, sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj politici za 2005.godinu7 sa pšrojekcijama za 2006. i 2007. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansiske planoveza 2005. godinu:a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih,b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidskog osiguranja poljoprivrednika,v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidskog osiguranja samostalnih delatnosti,g) Republičkog zavoda za zdrasvstveno osiguranje,d) Nacionalne službe za zapošljavanje2. Predlog zakona o Narodnoj sklupštini Republike Srbije Narodna skupština je počela načelni pretres o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu sa pratećim aktima izlaganjem ministra finansija u Vladi Republike Srbije Mlađana Dinkića.

 • Utorak, 2. novembar 2004.

  Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

  Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini za utorak, 2. novembar, sa početkom u 11 časova.

 • Utorak, 2. novembar 2004.

  Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

  Za Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koju je predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao za utorak, 2. novembar 2004. godine utvrđen je sledeći dnevni red: 1. Izbor jednog poslanika Skupštine Srbije i Crne GoreNarodna skupština je većinom glasova od ukupno prisutnih narodnih poslanika usvojila Listu kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore i za poslanika u Skupštini Srbije i Crne Gore izabrala kandidata sa liste Gorana Jocića, na predlog Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

 • Sreda, 13. oktobar 2004.

  Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

  Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini za sredu, 13. oktobar 2004. godine, sa početkom u 15 časova.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nedelja, 21. jul
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja