Radna tela

 • Petak, 25. novembar 2011.

  Šezdeset peta sednica Odbora za nauku i tehnološki razvoj

  Na sednici Odbora za nauku i tehnološki razvoj održanoj 25. novembra, kojom je predsedavao predsednik Odbora mr Srboljub Živanović, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva prosvete i nauke za period jul - septembar 2011. godine.

 • Petak, 25. novembar 2011.

  Pedeseta sednica Odbora za industriju

  Odbor za industriju je na sednici odžanoj 25. novembra razmotrio Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2012. godinu, koji je obrazložio predsednik Saveta Agencije Ljubo Maćić.

 • Četvrtak, 24. novembar 2011.

  Osma sednica Odbora za predstavke i predloge

  Odbor za predstavke i predloge održao je 24. novembra 2011. godine Osmu sednicu, na kojoj je razmatrana i jednoglasno usvojena Odluka o organizovanju javnog slušanja na temu “Problematika završetka privatizacije u svetlu nastupa nove ekonomske krize”.

 • Četvrtak, 24. novembar 2011.

  Devedeset prva sednica Odbora za finansije

  Odbor za finansije je, na sednici održanoj 24.novembra, u načelu razmotrio i jednoglasno prihvatio Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukopg oporezivanja u odbosu na poreze na dohodak.

 • Sreda, 23. novembar 2011.

  Dvadeset peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Odbor za zaštitu životne sredine, održao je 23. novembra 2011. godine Dvadeset petu sednicu. Sednici je predsedavala zamenik predsednika Odbora Svetlana Stojaković –Milovanović, a sednici su prisustvovale i pomoćnik ministra zdravlja Marija Jevtić, direktorka Agencije za hemikalije Jelena Cvetković sa saradnicima.

 • Sreda, 23. novembar 2011.

  Pedeset treća sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, koja je održana 23. novembra, razmatrani su u načelu predlozi zakona o tržišnom nadzoru i o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

 • Utorak, 22. novembar 2011.

  Pedeset sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Odbor za zdravlje i porodicu održao je 22. novembra 2011. godine Pedeset sedmu sednicu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Paja Momčilov, a sednici su prisustvovali državni sekretar Ministarstva zdravlja i pomoćnik ministarstva zdravlja Elizabet Paunović i Marija Jevtić sa saradnicima.

 • Utorak, 22. novembar 2011.

  Četrdeset treća sednica Odbora za saobraćaj i veze

  Na sednici Odbora za saobraćaj i veze, održanoj 22. novembra, razmotreni su i prihvaćeni u načelu Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

 • Utorak, 22. novembar 2011.

  Sto pedeseta sednica Zakonodavnog odbora

  Na sednici održanoj 22. novembra, Zakonodavni odbor razmotrio je 19 predloga zakona koji su uvršteni u dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

 • Utorak, 22. novembar 2011.

  Sto četvrta sednica Administrativnog odbora

  Administrativni odbor je na 104. sednici, 17. novembra, razmatrao Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine.i, u nastavku sednice, 22. novembra, dao saglasnost na ovaj akt.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
utorak, 7. decembar

Ceo kalendar dogadjaja