Put zakona


Šta ako postoji sumnja da zakon nije u skladu sa Ustavom?

O saglasnosti zakona sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima odlučuje Ustavni sud.

Posle izglasavanja zakona u Narodnoj skupštini a pre njegovog proglašenja i stupanja na snagu, na zahtev najmanje jedne trećine narodnih poslanika (84 narodna poslanika), Ustavni sud je dužan da oceni ustavnost tog zakona u roku od sedam dana. Ako zakon bude proglašen pre donošenja odluke o (ne)ustavnosti tog zakona, Ustavni sud će nastaviti da postupa po zahtevu u skladu sa redovnim postupkom za ocenu ustavnosti zakona.

Postupak za ocenu ustavnosti zakona koji je stupio na snagu mogu, pred Ustavnim sudom, da pokrenu državni organi, organi teritorijalne autonomije ili organi lokalne samouprave, kao i najmanje 25 narodnih poslanika. Ovaj postupak može pokrenuti i sam Ustavni sud.

Sa druge strane, pravo na inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti ima svako pravno i fizičko lice.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31