Odbor za privatizaciju

Ime i prezime narodnog poslanika (član)
Poslaničke grupe
Ime i prezime narodnog poslanika (zamenik člana)
Poslaničke grupe
ANDRIĆ IVAN (član)
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija
BOŽOVIĆ DRAGOSLAV (član)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
CIMEŠA DRAGOMIR (zamenik člana)
DIMITRIJEVIĆ LIDIJA (član)
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
ĐURIĆ ARSEN (član)
Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
GOJKOVIĆ SLOBODAN (član)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
STOJAKOVIĆ - MILOVANOVIĆ SVETLANA (zamenik člana)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
ILIĆ mr VELIMIR (član)
Poslanička grupa Nova Srbija
JOVANOVIĆ IVAN (član)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
PURIĆ MIHAILO (zamenik člana)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
LjILjAK BRANKA (član)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
STANOJEVIĆ BOJANA (zamenik člana)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
MARINKOVIĆ MIROSLAV (član)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
ZDRAVKOVIĆ LjILjANA (zamenik člana)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
NIKOLIĆ Ј. MILAN (predsednik)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
PETRONIJEVIĆ MILISAV (zamenik člana)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
NOVAKOVIĆ NIKOLA (član)
Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije
PISAREVIĆ DEJAN (član)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
PETROVIĆ PETAR (zamenik člana)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
STEVANOVIĆ DRAGAN (član)
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
ŠKRBIĆ MILAN (član)
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
VESELINOVIĆ MILAN (član)
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
VLAHOVIĆ ALEKSANDAR (član)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju
PIVAC ŽARKO (zamenik člana)
Poslanička grupa Za evropsku Srbiju

Aktivnosti odbora

Trideset četvrta sednica Odbora za privatizaciju

Sreda, 8. februar 2012. |

Na sednici od 8. februara, članovi Odbora za privatizaciju razmotrili su Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za mesec decembar 2011. godine i Program rada Agencije za privatizaciju za mesec januar 2012. godine.