Odbor za privatizaciju

 • Sreda, 8. februar 2012.

  Trideset četvrta sednica Odbora za privatizaciju

  Na sednici od 8. februara, članovi Odbora za privatizaciju razmotrili su Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za mesec decembar 2011. godine i Program rada Agencije za privatizaciju za mesec januar 2012. godine.

 • Četvrtak, 22. decembar 2011.

  Trideset treća sednica Odbora za privatizaciju

  Na sednici Odbora, održanoj 22. decembra 2011. godine, razmatran je Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalčnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za novembar 2011. godine. Pored toga razmatran je i Program rada Agencije za privatizaciju za decembar 2011. godine.

 • Ponedeljak, 5. decembar 2011.

  Trideset druga sednica Odbora za privatizaciju

  Na sednici od 5.decembra članovi Odbora za privatizaciju razmotrili su i usvojili izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za oktobar 2011.godine i program rada Agencije za novembar 2011. godine.

 • Utorak, 1. novembar 2011.

  Trideset prva sednica Odbora za privatizaciju

  Na Trideset prvoj sednici Odbora za privatizaciju članovi Odbora su razmotrili i prihvatili Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za septembar 2011. godine i Program rada Agencije za privatizaciju za oktobar 2011. godine.

 • Ponedeljak, 19. septembar 2011.

  Trideseta sednica Odbora za privatizaciju

  Na Tridesetoj sednici Odbora za privatizaciju, održanoj 19. septembra razmotren je i usvojen Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za avgust 2011. godine.

 • Ponedeljak, 19. septembar 2011.

  Dvadeset deveta sednica Odbora za privatizaciju

  Članovi Odbora za privatizaciju su na sednici održanoj 19. septembra razmotrili i usvojili Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za jul 2011. godine.

 • Utorak, 26. jul 2011.

  Dvadeset osma sednica Odbora za privatizaciju

  Na sednici Odbora za privatizaciju, održanoj 26. jula 2011. godine, članovi Odbora su razmotrili i usvojili Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za jun 2011. godine i Program rada Agencije za privatizaciju za jul 2011.godine.

 • Sreda, 20. jul 2011.

  Dvadeset sedma sednica Odbora za privatizaciju

  Članovi Odbora za privatizaciju su na sednici održanoj 20. jula razmatrali i usvojili Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za mart 2011. godine, sa programom rada Agencije za privatizaciju za april 2011. godine, Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za april 2011. godine, sa programom rada Agencije za privatizaciju za maj 2011. godine, Izveštaj Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za maj 2011. godine, sa programom rada Agencije za privatizaciju za jun 2011. godine.

 • Ponedeljak, 14. mart 2011.

  Dvadeset šesta sednica Odbora za privatizaciju

  Na sednici Odbora za privatizaciju, koja je održana 14. marta, razmatrani su i prihvaćeni izveštaji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za novembar i decembar 2010. godine, kao i za januar i februar 2011. godine.

 • Sreda, 1. decembar 2010.

  Dvadeset peta sednica Odbora za privatizaciju

  Na sednici Odbora za privatizaciju, koja je održana 1. decembra, razmatrani su i prihvaćeni izveštaji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju za septembar i oktobar 2010. godine.