Odbori

Odbor za prava deteta

Poslanik nije pronađen

Aktivnosti odbora

13. sednica Odbora za prava deteta

Četvrtak, 20. februar 2020. |

Na sednici Odbora, održanoj 20. februara, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, koji je podnelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.