2022. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2022. 60
Vlada 58
narodni poslanici 2
ostali predlagači 0