2021. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2021. 191
Vlada 189
narodni poslanici 0
ostali predlagači 2