2020. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2020. 133
Vlada 125
narodni poslanici 8
ostali predlagači 0