2019. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2019. 180
Vlada 178
narodni poslanici 2
ostali predlagači 0