2018. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2018. 218
Vlada 211
narodni poslanici 2
ostali predlagači 5