2017. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2017. 89
Vlada 88
narodni poslanici 1
ostali predlagači 0