2016. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2016. 88
Vlada 86
narodni poslanici 2
ostali predlagači 0