2015. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2015. 196
Vlada 191
narodni poslanici 3
ostali predlagači 2

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine