2014. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2014. 146
Vlada 131
narodni poslanici 10
ostali predlagači 5

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine