2013. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2013. 147
Vlada 143
narodni poslanici 4
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine