2012. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2012. 130
Vlada 120
narodni poslanici 8
ostali predlagači 2

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine