2010. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2010. 260
Vlada 257
narodni poslanici 2
ostali predlagači 1

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine