2009. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2009. 265
Vlada 263
narodni poslanici 2
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine