2007. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2007. 72
Vlada 68
narodni poslanici 4
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine