2006. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2006. 52
Vlada 50
narodni poslanici 2
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine