2005. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2005. 120
Vlada 119
narodni poslanici 1
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine