2003. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2003. 47
Vlada 44
narodni poslanici 2
ostali predlagači 1

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine