2001. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2001. 48
Vlada 41
narodni poslanici 7
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine