2000. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2000. 14
Vlada 13
narodni poslanici 1
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine