2022. godina

Ukupan broj podnetih amandmana

godina 2022. 693
Vlada 0
odbori Narodne skupštine 0
narodni poslanici 693
ostali 0