Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Kraljevo

Četvrtak, 15. septembar 2016.

Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

На седници од 15.септембра, чланови Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду разговарали су о теми Пољопривреда – утицај прехрамбено-прерађивачке индустрије на развој породичних пољопривредних газдинстава, а посебно малих и средњих.


15. септембар 2016. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

15. септембар 2016. Четврта седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Представник Министарства пољопривреде и заштите животне средине Милан Ћупић упознао је чланове Одбора са основним карактеристикама руралних подручја у Србији. Он је оценио да је развој села и примарне пољопривредне производње широка тема, којом треба да се бави читаво друштво, не само ресорно министарство и локална самоуправа. Подаци пописа становништва из 2011. године показују да су демографски трендови, како у земљи, тако и у руралним подручјима, неповољни. Од 2002. до 2011. године имамо смањење укупног становништва за преко 4 одсто, а на селу чак 11 одсто, тако да је број становника на селу опао испод 3 милиона грађана. Подаци показују и да је 40 одсто укупног становништва Србије сеоско становништво, а карактерише га повећан број старих и одлив младих, тако да је сваки пети становник села старији од 65 година. Све наведено, уз смањење удела најобразованијих у сеоској популацији, представља отежавајуће факторе економског развоја руралних подручја и смањено интересовање инвеститора за улагање, закључио је Ћупић. Такође, ситуација у региону је веома слична, а у Србији забрињава пројекција да ће се до 2050. године број становништва смањити за 1,5 милиона људи.

Ћупић је додао да локалне самоуправе имају веома важну улогу у развоју руралних средина, посебно за развој инфраструктуре, чиме би се подигао квалитет живота сеоског становништва, али и привукли потенцијални инвеститори. Поред овога, улога локалне самоуправе је да идентификује и попише имовину на својој територији, али и да повеже мала пољопривредна газдинства са локалним трговцима и прерађивачима, који су најстабилнији откупљивачи. Представник Министарства упознао је Одбор и са активностима и мерама које су намењене малим газдинствима и прерађивачима. За мала пољопривредна газдинства Министарство покрива део трошкова производње кроз субвенције и регресирање трошкова, али и давањем различитих врста подстицаја и премија. Када су у питању прерађивачи, и њима је намењен велики број подстицаја, пре свега за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета производа. Ћупић је навео да се 40 до 55 одсто од вредности инвестиције финансира појединачни подносилац захтева, а појединачно мало газдинство може највише добити до 2,5 милиона динара.

У расправи која је уследила чланови Одбора разменили су мишљења о појединим проблемима са којима се мала газдинства суочавају, о могућностима коришћења средстава из ИПА фондова, стављању у функцију земљишта које није искоришћено, потреби промене Закона о враћању пашњака и утрина, појединим правилницима који регулишу право газдинстава из маргинализованих подручја да користе средстава уз буџета, о питању комасације и друго. Такође, чланови Одбора заложили су се да се нека од наредних седница одржи у Прешеву, као и да се у расправу о оваквим темама укључе представници Министарства привреде. На седници је било речи и о противградној заштити, изменама система ПДВ-а како би се сви произвођачи довели у исти положај, о потреби разматрања редовног кварталног извештаја Министарства у области пољопривреде и Зелене књиге за 2015.годину, и о потреби да се измени класификација административних јединица у Србији и да се уведе појам села. Посебна пажња посвећена је питању задругарства и власништва над пољопривредним земљиштем.

У расправи су учествовали и представници удружења и организација пољопривредника из више градова у Србији, који су изнели проблеме пољопривредника, који се пре свега односе на производњу и сарадњу са откупљивачима, а дали су и конкретне предлоге за њихово решавање.

Седници су присуствовали градоначелник Краљева др Предраг Терзић и предсеник Скупштине града Краљева Ненад Марковић.

На крају рада, Одбор је већином гласова донео следеће закључке: Одбор препоручује Влади и Министарству пољопривреде и заштите животне средине, као и другим надлежним органима, да у циљу развоја пољопривредне производње, прерађивачке индустрије и демографије посебна пажња посвети пољопривредној производњи на селу; Одбор препоручује да се у том циљу посвети пажња развоју задругарства, Одбор препоручује да се пажња посвети да власници и сувласници прехрамбено-прерађивачке индустрије буду пољопривредни произвођачи; Одбор препоручује да се размотри могућност да се инвестиције у пољопривреди, складиштењу и преради исплаћују као подстицаји; Одбор препоручује да се у Министарству пољопривреде и заштите животне средине уведе функција помоћник или државни секретар за село и рурални развој; Одбор препоручује да се размотри могућност репрограмирања дугова за ПИО и здравствено осигурање пољопривредника и да се систем модификује и унапреди; Одбор препоручује да се прегледају уредбе и правилници и да се са струковним удружењима усагласе; Одбор препоручује да се због штета у пољопривреди унапреди противградна заштита, да се обезбеди посебна буџетска ставка за заштиту од града и да проценитељи штете буду независни; Одбор ће наставити са праксом заседања ван седишта Народне скупштине, а једна од наредних седница одржаће се у Прешеву; Одбор препоручује да се размотри могућност, у разговору са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, да се у називе насељених места и територијалних јединица, уведе категорија село.

Одбор је ову седницу одржао ван седишта Народне скупштине, у Краљеву, уз подршку УНДП-a и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине Републике Србије.

Седници су присуствовали следећи чланови и заменици чланова Одбора: Радован Јанчић, проф.др Миладин Шеварлић, Верољуб Матић, др Љубинко Ракоњац, Милија Милетић, Ненад Божић, Тијана Давидовац, Жарко Богатиновић, Марко Гавриловић, Звонимир Ђокић, Драган Јовановић и Марко Миленковић.

Седници је председавао Маријан Ристичевић, председник Одбора.


Video (1)

Četvrtak, 15. septembar 2016. | Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 15.09.2016.

Kraljevo: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Ponedeljak, 24. oktobar 2022. Treća sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Indjija Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 27. septembar 2019. 48. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vranje Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 30. novembar 2017. 22. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Titel Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 15. mart 2017. 12. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vladimirci Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 30. septembar 2016. Peta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bujanovac Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 15. septembar 2016. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Kraljevo Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 8. oktobar 2015. 32. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Leskovac Ima fotografija Ima video snimaka
Subota, 19. septembar 2015. 30. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Backa Topola Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 13. mart 2015. 22. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Novi Pazar Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 3. februar 2015. 20. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Krusevac Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 17. novembar 2014. 14. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bajina Basta Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 12. septembar 2014. 11. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ivanjica Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Svilajnac
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jagodina
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Paracin
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Varvarin
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Trstenik
Petak, 29. novembar 2013. 24. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Cacak Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 21. oktobar 2013. 19. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Svrljig Ima fotografija
Utorak, 24. septembar 2013. 16. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Subotica Ima fotografija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.