Radna tela

 • Četvrtak, 25. oktobar 2007.

  Dvadeset četvrta sednica Administrativnog odbora

  Administrativni odbor je na Dvadeset četvrtoj sednici, na osnovu Izveštaja Republičke izborne komisije radi popune poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini i podnetog uverenja narodnog poslanika, zaključio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dejanu Stojiljkoviću, izabranog sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija-dr Vojislav Koštunica i predložio da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dejanu Stojiljkoviću.

 • Četvrtak, 25. oktobar 2007.

  Dvadeset treća sednica Administrativnog odbora

  Administrativni odbor je na sednici od 25. oktobra razmatrao razlog prestanka mandata narodnom poslaniku i predložio da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata preminulom narodnom poslaniku Miki Vlaoviću, izabranom sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija-dr Vojislav Koštunica, pre isteka vremena na koje je izabran.

 • Sreda, 24. oktobar 2007.

  Deseta sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Odbor za kulturu i informisanje održao je Desetu sednicu 24. oktobra, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture, državni sekretar Ivana Stefanović, specijalni savetnik Milena Dragićević-Šešić i savetnik za normativu Maja Matija-Ristić.

 • Sreda, 24. oktobar 2007.

  Peta sednica Odbora za odbranu i bezbednost

  Odbor za odbranu i bezbednost je na sednici održanoj 24. oktobra razmatrao Izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i stanju bezbednosti u Republici Srbiji u periodu od 1. juna 2006.godine do 30. septembra 2007. godine.

 • Utorak, 23. oktobar 2007.

  Treća sednica Odbora za ustavna pitanja

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja, koja je pod predsedništvom predsednika Narodne skupštine Olivera Dulića, održana 23. oktobra, razmenjena su mišljenja o primeni odredaba Ustava Republike Srbije i Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije, koje se odnose na izbor gradonačelnika Grada Beograda.

 • Četvrtak, 18. oktobar 2007.

  Peta sednica Odbora za prosvetu

  Članovi Odbora za prosvetu su, na sednici održanoj 18. oktobra, razmenili mišljenja o radu učeničkih parlamenata i primeni odredaba člana 127. st.

 • Četvrtak, 18. oktobar 2007.

  Dvadesetšesta sednica Zakonodavnog odbora

  Zakonodavni odbor je na sednici održanoj 18. oktobra ocenio da su pravno mogući svi amandmani (ukupno šest) podneti na Predlog deklaracije Narodne skuppštine Republike Srbije o osudi blokade i izolacije Republike Kube koju sprovode Sjedinjene Američke Države.

 • Sreda, 17. oktobar 2007.

  Dvadesetpeta sednica Zakonodavnog odbora

  Na kraćoj sednici održanoj 17. oktobra, Zakonodavni odbor je razmatrao amandman 205 narodnih poslanika na Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi blokade i izolacije Republike Kube koju sprovode Sjedinjene Američke Države i ocenila da je amandman pravno moguć.

 • Utorak, 16. oktobar 2007.

  Peta sednica Odbora za lokalnu samoupravu

  Odbor za lokalnu samoupravu je, na sednici od 16. oktobra, baveći se funkcionisanjem lokalne samouprave, razmatrao činjenice i okolnosti u vezi sa sednicom Skupštine Grada Beograda od 8. oktobra, na kojoj su izabrani gradski funkcioneri.

 • Utorak, 16. oktobar 2007.

  Prva sednica Pododbora za razmatranje pitanja u vezi sa unapređenjem položaja Roma i implementacijom Dekade Roma

  Prvu sednicu Pododbora za razmatranje pitanja u vezi sa unapređenjem položaja Roma i implementacijom Dekade Roma, koju je sazvala predsednik Odbora za međunacionalne odnose Ana Tomanova- Makanova, održana je 16. oktobra.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
subota, 27. novembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja