Regionalne multilateralne inicijative

Regionalne multilateralne inicijative u čijem radu učestvuje Narodna skupština su: Jadransko-jonska inicijativa, Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi i Regionalni savet za saradnju.


Jadransko-jonska inicijativa

Nema stalnih tela. U okviru međuparlamentarne saradnje organizuju se ad hoc skupovi na najvišem nivou, jedanput godišnje u zemlji koja predsedava inicijativom.

Više informacija na: www.aii-ps.org


Poslednje aktivnosti

  • Savetnik predsednika Narodne skupštine Miodrag Popović, u svojstvu specijalnog predstavnika, učestvovao je na 11. konferenciji predsednika parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative (JJI), održanoj u Brdu kod Kranja, Slovenija, 12. i 13. maja 2013. godine.

  • Deseta konferencija predsednika parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative (JJI), održana je u Beogradu, 26. aprila 2012. godine.

  • Potpredsednik Narodne skupštine Nikola Novaković učestvovao je na Devetoj konferenciji predsednika parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative (JJI), održanoj u Bečićima, Crna Gora, od 11. do 13. aprila 2011. godine.

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PS JIE)

Predstavlja najvažniji redovni multilateralni oblik saradnje i okosnicu novog regionalnog koncepta za JIE, koji podržavaju SAD, EU, OUN, OEBS, SE. Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi pokrenut je 1996. godine sa ciljem da se Jugoistočna Evropa transformiše u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima, a kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje na svim nivoima i u svim oblastima od zajedničkog interesa. U radu Procesa saradnje u svojstvu punopravnih članova učestvuje dvanaest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Srbija se uključila u punom kapacitetu u aktivnosti PS JIE na Samitu u Skoplju održanom u oktobru 2000. godine.
Aktivnosti PS JIE odvijaju se na samitima šefova država ili vlada, sastancima MIP, kao i na nivou političkih direktora MIP zemalja učesnica ove inicijative. Takođe, održavaju se i sastanci Trojke kao stalnog koordinacionog tela, koju sačinjavaju trenutni, prethodni i budući predsedavajući.
Narodna skupština Republike Srbije učestvuje u PS JIE u okviru parlamentarne dimenzije, kojom je predsedavala u periodu jun 2011 - jun 2012 godine. Osim sastanka predsednika parlamenata zemalja učesnica PS JIE koji se održavaju na godišnjem nivou, održavaju se i sastanci nacionalnih koordinatora i Radne grupe za unapređenje parlamentarne dimenzije PS JIE. Kao operativna podrška parlamentarne dimenzije PS JIE uspostavljen je Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju u Sofiji.

Više informacija na: www.rspcsee.org


Regionalni savet za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (RSS)

Regionalni savet za saradnju sa sedištem u Sarajevu (raniji Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Evropu) je funkcionalno povezan sa Procesom saradnje u JIE i predstavlja telo koje pruža operativnu podršku saradnji u regionu. Osim koordinicije tehničke i finansijske podrške, RSS takođe predstavlja regionalni forum za dijalog između različitih zemalja, međunarodnih organizacija i donatorske zajednice.
Čine ga dvanaest zemalja učesnica u Procesu saradnje u JIE (Albanija, BiH, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Crna Gora), UNMIK „u ime Kosova u skladu sa rezolucijom SBUN 1244“, EU koju predstavlja Trojka - predsedavajući Saveta EU, Komisija i Sekretarijat Saveta, kao i Evropski parlament, i određen broj zemalja i institucija koje aktivno podržavaju regionalnu saradnju u JIE.
Prioritetne oblasti regionalne saradnje, koje se realizuju kroz RSS su:

1. Ekonomski razvoj - regionalna trgovina i domaće i strane investicije, posebno multilateralni sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA;

2. Infrastruktura - saobraćajna infrastruktura sa fokusom na glavne koridore u JIE, energija (uključujući i gas), vazdušni prostor, zaštita životne sredine, elektronska JIE;

3. Pravosuđe i unutrašnji poslovi - posebno borba protiv organizovanog kriminala i korupcije;

4. Saradnja u sektoru bezbednosti - Konverzija odbrane i reforma sektora bezbednosti;

5. Jačanje ljudskog potencijala - podrška reformama i uključivanju u evropske tokove u oblasti obrazovanja i naučno-tehnoloških istraživanja;

6. Parlamentarna saradnja, kao „krovna“ tema, koja je uključena u sve pomenute prioritete.

Više informacija na: www.rcc.int

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
petak, 8. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja