Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika 15. septembar 2022. narodni poslanici Obradović Boško, Kostić mr Ivan, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko Deklaracija PDF
Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata 15. septembar 2022. narodni poslanici Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko Rezolucija PDF
Predlog deklaracije o zaštiti ćirilice i očuvanju književnog i kulturnog blaga srpskog jezika nastalog na latinici 15. septembar 2022. narodni poslanici Obradović Boško, Kostić mr Ivan, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o izražavanju počasti građanima Srbije nesrpske nacionalnosti poginulim za otadžbinu 15. septembar 2022. narodni poslanici Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Puškić Borko, Jakovljević Milovan i Vasić Radmila Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o zaštiti životne sredine i nacionalnog prirodnog blaga 15. septembar 2022. narodni poslanici Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Vasić Radmila, Puškić Borko, Obradović Boško i Jakovljević Milovan Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o zaštiti porodice u Srbiji 15. septembar 2022. narodni poslanici Obradović Boško, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Vasić Radmila, Puškić Borko i Jakovljević Milovan Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o Vojsci Srbije 15. septembar 2022. narodni poslanici Puškić Borko, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Milenković Kerković prof. dr Tamara i Vasić Radmila Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o razvoju sela i poljoprivrede 15. septembar 2022. narodni poslanici Jakovljević Milovan, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Vasić Radmila i Puškić Borko Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o zabrani istraživanja, eksploatacije i prerade litijuma (minerala jadarita) u Srbiji 15. septembar 2022. narodni poslanici Vasić Radmila, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Puškić Borko, Kostić mr Ivan, Obradović Boško i Jakovljević Milovan Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o potrebi jačanja saradnje sa Ruskom Federacijom na bilateralnom nivou i u međunarodnim organizacijama 15. septembar 2022. narodni poslanici Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o zaštiti Srba u rasejanju i regionu 15. septembar 2022. narodni poslanici Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Vasić Radmila, Puškić Borko i Jakovljević Milovan Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o zdravstvenoj politici 15. septembar 2022. narodni poslanici Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko Deklaracija PDF
Predlog preporuke Vladi Republike Srbije o novoj spoljnoj politici 15. septembar 2022. narodni poslanici mr Ivan Kostić, Boško Obradović, Milovan Jakovljević, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Radmila Vasić i Borko Puškić Preporuka PDF
Predlog deklaracije o novoj migrantskoj politici 15. septembar 2022. narodni poslanici Boško Obradović, Radmila Vasić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Borko Puškić, mr Ivan Kostić i Milovan Jakovljević Deklaracija PDF
Predlog preporuke o otvaranju javne rasprave o obnovi monarhije 15. septembar 2022. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Milovan Jakovljević, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Radmila Vasić i Borko Puškić Preporuka PDF
Predlog deklaracije o sportu 15. septembar 2022. narodni poslanici Radmila Vasić, Milovan Jakovljević, mr Ivan Kostić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović i Borko Puškić Deklaracija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije radi definisanja pregovaračke platforme i oblikovanju državne pozicije u procesu dijaloga sa privremenim institucijama sa sedištem u Prištini 13. septembar 2022. Poslanička grupa UJEDINjENI - SSP, PSG, SINDIKAT SLOGA, PZP Odluka PDF
Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o okupiranoj Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija 9. septembar 2022. narodni poslanici mr Ivan Kostić, Boško Obradović, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Milovan Jakovljević, Radmila Vasić i Borko Puškić Rezolucija PDF
Predlog preporuke Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 7. septembar 2022. narodni poslanici Milovan Jakovljević, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Radmila Vasić i Borko Puškić Preporuka PDF
Predlog deklaracije o prehrambenom suverenitetu 7. septembar 2022. narodni poslanici Milovan Jakovljević, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Radmila Vasić i Borko Puškić Deklaracija PDF