Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije 18. februar 2021. Ministarstvo pravde Predlog PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine 16. novembar 2020. narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 19. februar 2021. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 25. februar 2021. Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - za našu decu" Odluka PDF
Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. februar 2021. Poslanička grupa "STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP - UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA USS" Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. februar 2021. Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS) Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - za zaštitu podataka o ličnosti 2. mart 2021. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 26. februar 2021. predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 2. mart 2021. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge 19. februar 2021. Vlada Republike Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine 26. februar 2021. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC