Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine 16. novembar 2020. narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica Odluka PDF
Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici 9. jun 2021. narodni poslanici Imamović Enis, Kamberi Šaip, Kučević Selma, Bećiri Nadije, Hodžić Mirsad i Bajrami Arđend Rezolucija PDF
Predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine 17. jun 2021. narodni poslanik Marijan Rističević Rezolucija PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2021. Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS) Predlog PDF
Predlog odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 8. oktobar 2021. Tandir Samir, predsednik Poslaničke grupe "STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP - UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA USS" Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji 13. oktobar 2021. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 19. oktobar 2021. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF