14. maj 2019. Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

14. maj 2019. Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Utorak, 14. maj 2019.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za utorak, 14. maj 2019. godine, sa početkom u 10 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Fatmir Hasani, dr Predrag Jelenković, Novica Tončev, Marijan Rističević i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i
 15. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodne poslanice Maje Gojković da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 14 i 15. dnevnog reda sednice, i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 14 i 15, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlogu zakona o sprečavanju korupcije, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, i o Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, i Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.

Predloge akata obrazložila je predstavnica predlagača, ministarka pravde Nela Kuburović i član Visokog saveta sudstva Aleksandar Pantić.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 14 i 15.

Drugog dana rada, 15. maja, Narodna skupština nastavila je i završila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 14 i 15.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 6. do 13. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i o Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji.

Predloge akata obrazložili su ovlašćen predstavnici predlagača ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i državni sekretar Ministarstva finansija Jelena Tanasković.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 16. maja, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Mirjana Dragaš, Milija Miletić i Miodrag Linta zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U toku dana, Narodna skupština je nastavila i završila zajednički jedinstveni pretres o tačkama 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 17. maja, Narodna skupština započela je pretres o pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

U toku dana, Narodna skupština zaključila je pretres o pojedinostima o tački 1. i 2. dnevnog reda sednice i započela pretres o pojedinostima o Predlogu zakona o sprečavanju korupcije.

Do kraja dana, narodni poslanici vodili su pretres o pojedinostima o tački 3. dnevnog reda sednice.

Petog dana rada, 20. maja, Narodna skupština je vodila i zaključila pretres o pojedinostima o tačkama 3, 4. i 5. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković odredio je utorak, 21. maj, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 21. maja 2019. godine, narodni poslanici izjašnjavali su se o predlozima zakona i odluka, koji se nalaze na dnevnom redu sednice. Pre prelaska na glasanje predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u lično ime, Igora Jurića, osnivača fondacije „Tijana Jurić“ i Ivana Jovanovića, novinara redakcije Blic, koji su usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika pratili sa galerije plenarne sale. Predsednica je podsetila da je fondacija „Tijana Jurić“, u saradnji sa redakcijom Blica, pokrenula inicijativu za izmene Krivičnog zakonika, tokom koje je sakupljeno 158 460 potpisa građana.

U nastavku rada Narodna skupština usvojila je većinom glasova :

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i
 15. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.


Video (17)

Utorak, 14. maj 2019. | Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 14.05.2019.(I)

Utorak, 14. maj 2019. | Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 14.05.2019.(II)

Utorak, 14. maj 2019. | Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 14.05.2019.(III)

Utorak, 14. maj 2019. | Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 14.05.2019.(IV)

Sreda, 15. maj 2019. | nastavak Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 15.05.2019. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 12


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2