Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Novi Sad

Četvrtak, 23. mart 2017.

Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Odbor za zaštitu životne sredine održao je zajedničku sednicu, 23. marta, u Novom Sadu, sa Odborom Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, a dnevni red sednice odnosio se na aktivnosti dva odbora u vezi sa otvaranjem Poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.


23. mart 2017. Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

23. mart 2017. Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

U uvodnom obraćanju dr Branislav Blažić prisutne je upoznao sa delokrugom rada i načinom delovanja Odbora i Narodne skupštine u pregovorima o pristupanju Republike Srbije u Evropsku uniju. Narodna skupština, kako je istakao predsednik Odbora, donela je Rezoluciju o pridruživanju EU 13. oktobra 2004. godine, kojim se obavezala da će usklađivanje zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Unije dobiti prioritet u radu Narodne skupštine. Krajem 2013. godine, donošenjem Rezolucije Narodne skupštine i načelima o pregovorima o pristupanju EU, Narodna skupština pozvala je Vladu da nastavi da sprovodi nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. Skupština od tada, utvrđenom dinamikom usvaja zakone iz Nacionalnog programa o pristupanju EU i prati primenu zakona, a Vlada dva puta godišnje podnosi izveštaj Skupštini. Nadalje, Blažić je obrazložio da pre utvrđivanja pregovaračke pozicije, za pojedino poglavlje, Vlada dostavlja predlog pregovaračke pozicije Odboru za evropske integracije, a da je Odbor za zaštitu životne sredine nadležan za razmatranje pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. S obzirom na to da predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 još nije završen, Odbor za zaštitu životne sredine ga još nije razmatrao, ali se kroz tromesečno informisanje Odbora o radu Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, obaveštava o toku izrade ovog dokumenta i svim aktivnostima resornog ministarstva koja se odnose na pripremu za otvaranje pomenutog poglavlja. Odbor je u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom i sa civilnim sektorom kroz mehanizam „Zelena stolica“.

Željko Pantelić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, istakao je da je Pregovaračka grupa 27, dobila skrining Izveštaj za poglavlje 27, kao i pismo Republike Slovačke, dosadašnjeg predsedavajućeg Saveta EU kojim je Republika Srbija pozvana da podnese pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, bez početnih merila. Pitanja koja izazivaju zabrinutost EU, u vezi sa poglavljem, su ukidanje funkcionalne agencije za hemikalije, nedostatak fonda za zaštitu životne sredine kao zasebne i operativne institucije koja raspolaže sa svim prihodima ekoloških naknada, fluktuacija zaposlenih i ograničena finansijska sredstva.

Prisutnima se obratio i Vladimir Galić, sekretar Pokrajinske vlade AP Vojvodina, koji je podneo izveštaj o aktivnostima za pripreme otvaranja Poglavlja 27. U okviru svojih nadležnosti, Galić je naveo da Sekretarijat deluje u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, naročito u domenu zaštite prirode, praćenja kvaliteta vazduha, merenja buke, upravljanja otpadom i smanjenja industrijske zagađenosti. Na sednici o postignutim rezultatima u pregovorima za otvaranje Poglavlja 27, govorili su i Siniša Mitrović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije i Nataša Đerek, predstavnik Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27.

U nastavku sednice, prisutni su diskutovali o izazovima u vezi sa Poglavljem 27, strateškim prioritetima, načinu finansiranja Zelenog fonda, javno-privatnom partnerstvu u organizaciji deponija, kaznenim merama za zagađivanje životne sredine i uvođenju poslova sakupljanja sekundarnih sirovina u legalne tokove.

Sednici su prisustvovali predsednik Odbora dr Branislav Blažić, članovi i zamenici članova Odbora Radoslav Cokić, Sonja Vlahović, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ivana Stojiljković, Jasmina Karanac, Vladimir Petković i Sonja Pavlović, predsedavajuća sednici Branislava Jeftić, predsednica Odbora Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, zajedno sa članovima pokrajinskog Odbora, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, predstavnici Pokrajinske vlade AP Vojvodina, predstavnici Privredne komore Srbije i predstavnici organizacija kroz koji deluju civilna društva.


Video (1)

Četvrtak, 23. mart 2017. | Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine 23.03.2017.

Novi Sad: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 25. novembar 2022. Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine Loznica Ima fotografija
Četvrtak, 29. septembar 2022. Druga sednica Odbora za zaštitu životne sredine Majdanpek Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 23. jul 2021. 12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine Cacak Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 4. jun 2021. Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine Sremska Mitrovica Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 24. septembar 2013. 30. sednica Odbora za zaštitu životne sredine Subotica Ima fotografija
Petak, 10. oktobar 2008. Treća sednica Odbora za zaštitu životne sredine Pancevo

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.