Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Sremska Mitrovica

Petak, 4. jun 2021.

Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora, održanoj 4. juna, članovi Odbora informisali su se o inicijativi za formiranje zelene odborničke grupe u Skupštini grada Sremska Mitrovica.


4. jun 2021. Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

4. jun 2021. Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Održavanje sednice pozdravio je Petar Savandžić, zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice, koji se zahvalio na održavanju prve sednice Odbora za zaštitu životne sredine, u aktualnom sazivu, van sedišta.

Narodni poslanik, Tomislav Janković informisao je Odbor o prvoj tački dnevnog reda sednice, odnosno o inicijativi za formiranje zelene odborničke grupe u Skupštini grada Sremska Mitrovica. On je istakao da ova sednica predstavlja zalaganje Odbora da se narodni poslanici približe problemima građana i na lokalnom nivou i da se rešenja tako lakše iznalaze. On je članovima Odbora predočio postignute ciljeve grada Sremske Mitrovice u prethodnih nekoliko godina i dodao da se odatle izrodila ideja o formiranju zelene odborničke grupe, u čemu Narodna skupština već ima iskustva. Dodao je da je grad konkurisao za projekat „Održivog razvoja za sve“ , platforme za lokalni dijalog, gde je upućen javni poziv za dostavljanje predloga, partnerskih organizacija civilnog društva i jedinica lokalnih samouprava, u cilju kreiranja zajedničkih inicijativa i mehanizama za aktivno učešće građana u svim procesima odlučivanja, na nivou lokalnih zajednica. Opšti cilj je veće učešće organizacija civilnog društva i javnosti, u regionu Srema, u procedurama donošenja javnih politika i odluka na nivou lokalne zajednice, a u vezi sa oblašću za zaštitu životne sredine i ciljeve održivog razvoja.

O drugoj tački dnevnog reda, odnosno o radu regionalne deponije Srem-Mačva Sremska Mitrovica, Odbor je informisao Jovan Kovačić. On je istao da su grad Sremska Mitrovica i grad Šabac 2006. godine zaključili Sporazum o saradnji vezan za formiranje Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Na osnovu tog Sporazuma dva grada su 2011. godine zaključili Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama dva grada. Skupština grada Sremska Mitrovica i Skupština grada Šapca su 25. marta 2011. godine donele odluku o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija “Srem-Mačva”, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Regionalna deponija je sa probnim radom započela 2014. godine. Prjekat je obuhvatao tri faze izgradnje, a do danas su od toga završene dve.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Gojko Palalić, Žarko Bogatinović, Marija Todorović, Tomislav Janković, Jelena Obradović, Nevenka Kostadinova, Dragan M. Marković i Samira Ćosović.

Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz podršku projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.


Video (1)

Petak, 4. jun 2021. | Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine 04.06.2021.

Sremska Mitrovica: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 25. novembar 2022. Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine Loznica Ima fotografija
Četvrtak, 29. septembar 2022. Druga sednica Odbora za zaštitu životne sredine Majdanpek Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 23. jul 2021. 12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine Cacak Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 23. mart 2017. Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 24. septembar 2013. 30. sednica Odbora za zaštitu životne sredine Subotica Ima fotografija
Petak, 10. oktobar 2008. Treća sednica Odbora za zaštitu životne sredine Pancevo

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.