22. decembar 2020. Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

22. decembar 2020. Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Utorak, 22. decembar 2020.

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 22. decembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Samir Tandir, Đorđe Milićević, Borisav Kovačević, Milenko Jovanov i Dragan D. Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 11. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 12. Predlog odluke o izboru predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 13. Predlog odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i iz reda profesora pravnog fakulteta, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 14. Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 15. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 16. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 17. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu i predsednika Privrednog suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 18. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i
 19. Predlog odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Narodna skupština usvojila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 9, i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. do 18. dnevnog reda sednice.

U ime predlagača, Narodnoj skupštini, predloge zakona od tačke 1. do 9. dnevnog reda sednice, obrazložila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.

Do kraja dana, narodni poslanici obavili su zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 9. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 23. decembra 2020. godine, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. do 18. dnevnog reda sednice.

Pošto je obavljena rasprava o tačkama 10. do 18. dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je sredu, 23. decembar 2020. godine, sa početkom u 13.45 časova kao Dan za glasanje o tim tačkama dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je jedinstveni pretres o 19. tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je u ime predlagača obrazložio narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. On je istakao da je kao predstavnik predlagača usvojio osam amandmana koje je 22. decembra 2020. godine podneo narodni poslanik dr Vladimir Orlić.

Dan za glasanje o tačkama 10. do 18. dnevnog reda

U Danu za glasanje, narodni poslanici jednoglasno su usvojili Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Predlog odluke o izboru predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i iz reda profesora pravnog fakulteta.

Za članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca biraju se:

 • iz Republičkog javnog tužilaštva: Branko Stamenković, zamenik Republičkog javnog tužioca;
 • iz apelacionih javnih tužilaštava, Tužilaštva za organizovani kriminal i Tužilaštva za ratne zločine: Milan Tkalac, javni tužilac u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu;
 • iz viših javnih tužilaštava: Tanja Vukićević, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu;
 • iz osnovnih javnih tužilaštava: Boris Pavlović, javni tužilac u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Predrag Milovanović, zamenik javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;
 • iz javnih tužilaštava sa teritorije autonomne pokrajine: Branislav Ilić Jašanović, zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu;
 • za članove Državnog veća iz reda profesora pravnog fakulteta bira se: dr Slobodan Orlović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija biraju se: Zorana Delibašić, Marija Aranđelović Jureša, Snežana Bjelogrlić, Žak Pavlović i Vukica Kužić.

Usvojen je Predlog odluke o izboru predsednika sudova, bez osporenog kandidata Snežane Bijelogrlić koju Narodna skupština nije prihvatila za predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, zbog nespojivosti funkcija na koje je u međuvremenu izabrana, kao i Predlog odluke o izboru predsednika sudova, bez osporenog kandidata Zlatoja Ankića koji nije izabran za predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu i predsednika Privrednog suda u Beogradu, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju.

U nastavku rada Narodna skupština vodila je jedinstveni pretres o Predlogu odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Trećeg dana rada, 24. decembra 2020. godine, a pre prelaska na dnevni red predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milija Miletić, Nebojša Bakarec i Zvonimir Stević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština nastavila je i završila jedinstveni pretres o 19. tački dnevnog reda sednice.

Nakon obavljene rasprave o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine Marija Jevđić odredila je četvrtak, 24. decembar 2020. godine sa početkom u 14.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 1. do 9. i tačke 19. dnevnog reda Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.

Dan za glasanje o tačkama od 1. do 9. i tačke 19. dnevnog reda

U Danu za glasanje, Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Narodna skupština usvojila je i Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava.

Narodni poslanici usvojili su i Predlog odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.


Video (12)

Utorak, 22. decembar 2020. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 22.12.2020.(I)

Utorak, 22. decembar 2020. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 22.12.2020.(II)

Utorak, 22. decembar 2020. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 22.12.2020.(III)

Utorak, 22. decembar 2020. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 22.12.2020.(IV)

Sreda, 23. decembar 2020. | nastavak Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 23.12.2020.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 7


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
sreda, 26. januar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja