25. jun 2019. Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

25. jun 2019. Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Utorak, 25. jun 2019.

Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za utorak, 25. jun, sa početkom u 10.00 časova.


U zahtevu za održavanje sednice određen je sledeći dnevni red:

  1. Predlog zakona o nauci i istraživanjima, koje je podnela Vlada;

  2. Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonice Pojate-Preljina, koje je podnela Vlada;

  3. Predlog zakona o komunalnoj miliciji, koje je podnela Vlada i

  4. Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koje je podnela Vlada.
Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Petar Jojić, Marijan Rističević, Tatjana Macura, Đorđe Vukadinović i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, narodni poslanici započeli su načelni pretres o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima, koji je obrazložio predstavnik predlagača ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je načelni pretres o prvoj tački dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 26. juna, Narodna skupština započela je pretres u načelu Predloga zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonice Pojate-Preljina. Predlog zakona obrazložila je ovlašćena predstavnica predlagača potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Do kraja dana, narodni poslanici obavili su pretres u načelu druge tačke dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 27. juna 2019. godine, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Nataša Sp. Jovanović, Milija Miletić, Tatjana Macura, Đorđe Vukadinović i dr Milan Ljubić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Predlog zakona obrazložio je predstavnik predlagača, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Do kraja dana, narodni poslanici su vodili načelni pretres o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji.

Četvrtog dana rada, 28. juna, Narodna skupština nastavila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je pretres u načelu o Predlogu zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali.

Petog dana rada, 2. jula, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milorad Mirčić, Đorđe Vukadinović, Vladimir Đurić, Josip Broz, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je i do kraja dana obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima.

Šestog dana rada, 3. jula, Narodna skupština započela je pretres o pojedinostima o Predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonice Pojate-Preljina.

U nastavku sednice, Narodna skupština vodila je i završila pretres u pojedinostima druge tačke dnevnog reda i započela pretres u pojedinostima Predloga zakona o komunalnoj miliciji.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o trećoj tački dnevnog reda.

Sedmog dana rada, 4. jula, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Vjerica Radeta, Đorđe Komlenski, dr sci. med. Danica Bukvić i Žika Gojković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština vodila je i završila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji i o Predlogu zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić odredio je ponedeljak, 8. jul, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 8. jula, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o nauci i istraživanjima, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonice Pojate-Preljina, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o komunalnoj miliciji, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (29)

Utorak, 25. jun 2019. | Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 25.06.2019. (I)

Utorak, 25. jun 2019. | Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 25.06.2019. (II)

Utorak, 25. jun 2019. | Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 25.06.2019. (III)

Utorak, 25. jun 2019. | Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 25.06.2019. (IV)

Sreda, 26. jun 2019. | nastavak Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 26.06.2019. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 24


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30