9. jun 2021. Četvrto vanredno zasedanjе Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

9. jun 2021. Četvrto vanredno zasedanjе Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Sreda, 9. jun 2021.

Četvrto vanredno zasedanjе Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačića sazvao je Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za sredu, 9. jun 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Dnevni red sednice određen je u zahtevu 240 narodnih poslanika:

  1. Predlog zakona o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin - Boljevac - Rgotina - Negotin - Prahovo, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac – Vranje, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd - Valjevo - Loznica, koji je podnela Vlada;
  5. Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
  6. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
  7. Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2020. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
  8. Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama od 1. do 4. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 5. do 8. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o prve četiri tačke dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin - Boljevac - Rgotina - Negotin - Prahovo, Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac – Vranje i Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd - Valjevo – Loznica.

Predloge zakona obrazložila je predstavnica predlagača, ministarka pravde Maja Popović.

Do kraja dana Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o tačkama od 1. do 4. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 10. juna, Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o Izveštaju o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći (broj 02-393/21 od 9. marta 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine, Izveštaju o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (broj 02-528/21 od 30. marta 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine, Izveštaju o sprovedenom monitoringu za 2020. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke (broj 02-564/21 od 31. marta 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine i o Godišnjem izveštaju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti (broj 02-769/21 od 29. aprila 2021. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine.

Predložene izveštaje narodnim poslanicima obrazložili su ovlašćeni predstavnici, Vladimir Antonijević, predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći, Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i Hana Hukić, predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 5. do 8. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić, odredio je četvrtak, 10. jun 2021. godine, sa početkom u 17.40 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 10. juna 2021. godine, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma; Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin-Boljevac-Rgotina-Negotin-Prahovo; Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac-Vranje i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica.

Takođe, Narodna skupština usvojila je Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine; Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine, Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2020. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine i Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. maja 2021. godine.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.


Video (4)

Sreda, 9. jun 2021. | Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 09.06.2021.(I)

Sreda, 9. jun 2021. | Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 09.06.2021.(II)

Sreda, 9. jun 2021. | Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 09.06.2021.(III)

Sreda, 9. jun 2021. | Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 09.06.2021.(IV)