Narodna skupština Republike Srbije (1991-2024)


Velika sala Narodne skupštine Republike SrbijeVišestranačka Narodna skupština Republike Srbije (1991-2014)

SKUPŠTINA PREDSEDNIK POTPREDSEDNICI SEKRETAR ZAMENICI SEKRETARA
Narodna skupština Republike Srbije I saziv (11. januar 1991. godine – 25. januar 1993. godine) od 11. januara 1991. do 5. juna 1991. Prof. dr Slobodan Unković; od 5. juna 1991. Aleksandar Bakočević od 16. januara 1991: Vukašin Jokanović, Radovan Pankov, dr Pavić Obradović i dr Borivoje Petrović od 16. januara 1991. Vladeta Popović od 21. jula 1992. Slobodan Mladenović
Narodna skupština Republike Srbije II saziv (25. januar 1993. godine – 20. oktobar 1993. godine) od 25. januara 1993. do 29. juna 1993. mr Zoran Lilić; od 29. juna 1993. dr Zoran Aranđelović od 28. januara 1993: mr Miroljub Mladenović, Ljubiša Petković, Dragan Todorović i do 29. juna 1993. mr Zoran Ćetković; od 29. juna 1993. Branka Ješić od 28. januara 1993. dr Ljiljana Petković od 21. jula 1992. Slobodan Mladenović; od 28. januara 1993. Zoran Militarov
Narodna skupština Republike Srbije III saziv (24. januar 1994. godine – 3. decembar 1997. godine) od 1. februara 1994. Dragan Tomić od 11. februara 1994: Vojislav Andrić, dr Đorđe Bašić, Vojislav Mihailović; od 1. novembra 1995. mr Miroslav Zdravković od 11. februara 1994. dr Ljiljana Petković od 21. jula 1992. Slobodan Mladenović; od 28. januara 1993. do 19. jula 1994. Zoran Militarov
Narodna skupština Republike Srbije IV saziv (3. decembar 1997. godine – 22. januar 2001. godine) od 3. decembra 1997. Dragan Tomić od 3. decembra 1997: Vojislav Mihailović, prof. dr Vladimir Štambuk i do 22. maja 1998. Dragan Todorović; od 29. decembra 1997. do 13. septembra 1999. Ištvan Išpanovič od 26. maja 1998. Dragoljub Stamenković od 11. aprila 2000. Miladin Zarkov od 3. decembra 1997. do 15. jula 1999. Predrag Trajković od 15. jula 1999. Snežana Đukić od 29. decembra 1997. do 14. jula 1999. Nebojša Rodić; od 15. jula 1999. Marica Savić
Narodna skupština Republike Srbije V saziv (22. januar 2001. godine – 27. januar 2004. godine) od 22. januara 2001. do 6. decembra 2001. Dragan Maršićanin od 6. decembra 2001. Nataša Mićić od 22. januara 2001: Gordana Čomić, Ljubiša Maravić, do 6. decembra 2001. Nataša Mićić i do 19. juna 2002. Rodoljub Šabić od 22. januara 2001. do 12. juna 2001. Georgije Marić od 4. jula 2002. Anđelka Dimitrijević od 9. aprila 2001. Periša Jovanović
Narodna skupština Republike Srbije VI saziv (27. januar 2004. godine – 14. februar 2007. godine) od 4. februara 2004. do 3. marta 2004. Dragan Maršićanin od 4. marta 2004. Predrag Marković od 4. februara 2004: Zoran R. Anđelković, Stefan Zankov, Vojislav Mihailović, Gordana Pop Lazić i do 4. marta 2004. Predrag Marković; od 4. marta 2004. do 17. novembra 2004. Emilija Krstić od 4. marta 2004. do 29. novembra 2004. Dušan Petrović od 14. decembra 2004. Milan Marković od 22. decembra 2005. Radojko Obradović od 6. februara 2004. Marko Danilović od 25. februara 2004. Periša Jovanović
Narodna skupština Republike Srbije VII saziv (14. februar 2007. godine – 11. jun 2008. godine) od 8. maja 2007. do 13. maja 2007. Tomislav Nikolić od 23. maja 2007. Oliver Dulić od 9. maja 2007: Nataša Jovanović, Milutin Mrkonjić i Radojko Obradović; od 23. maja 2007: Miloljub Albijanić, Božidar Delić i Esad DžuDžević od 9. maja 2007. do 23. maja 2007. Marko Danilović od 29. maja 2007. Tamara Stojčević do 29. maja 2007. Periša Jovanović od 29. maja 2007. Marko Danilović i Miloš Todorović
Narodna skupština Republike Srbije VIII saziv (11. jun 2008. godine – 31. maj 2012. godine) od 25. juna 2008. Prof. dr. Slavica Đukić Dejanović od 26. juna 2008: Nataša Jovanović, Božidar Delić, Nikola Novaković, Radojko Obradović, Judita Popović i Gordana Čomić od 27. juna 2008. Veljko Odalović, (napomena - od 27. februara 2010. promenjeno zvanje u generalni sekretar) od 7. oktobra 2008. do 26. marta 2010. Bojan Pudar od 28. jula 2010. Mladen Mladenović (napomena - od 27. februara 2010. promenjeno zvanje u zamenik generalnog sekretara)
SKUPŠTINA PREDSEDNIK POTPREDSEDNICI GENERALNI SEKRETAR ZAMENICI GENERALNOG SEKRETARA
Narodna skupština Republike Srbije IX saziv (31. maj 2012. godine – 16. april 2014. godine) od 23. jula 2012. dr Nebojša Stefanović od 23. jula 2012. Konstantin Arsenović, Vesna Kovač, dr Žarko Korać, dr Nenad Popović i Gordana Čomić od 23. jula 2012. Jana Ljubičić od 25. jula 2012. Mladen Mladenović i Radoslav Vujović
Narodna skupština Republike Srbije X saziv (16. april 2014. godine - 3. jun 2016. godine) od 23. aprila 2014. Maja Gojković od 23. aprila 2014. Veroljub Arsić, mr Igor Bečić, Konstantin Arsenović, Gordana Čomić, Ninoslav Stojadinović i prof. dr Vladimir Marinković od 23. aprila 2014. do 24. septembra 2015. Jana Ljubičić do 29. aprila 2014. Radoslav Vujović
do 23. maja 2014. Mladen Mladenović
od 23. maja do 1. septembra 2014. Gordana Stamenić
od 23. maja 2014. Srđan Smiljanić zamenik (od 25. septembra do 16. oktobra 2015. vršio dužnost generalnog sekretara na osnovu člana 36. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine)
od 23. oktobra 2014. Branko Marinković (od 16. oktobra 2015. vrši dužnost generalnog sekretara na osnovu člana 36. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine)
Narodna skupština Republike Srbije XI saziv (3. jun 2016. godine - 3. avgust 2020. godine) od 6. juna 2016. Maja Gojković od 6. juna 2016. Konstantin Arsenović (do 30. januara 2017. godine), Veroljub Arsić, prof. dr Vladimir Marinković, Đorđe Milićević, Vjerica Radeta i Gordana Čomić od 6. juna 2016. do 9. marta 2018. Svetislava Bulajić
od 14. marta 2019. Srđan Smiljanić
od 6. juna 2016. Branko Marinković
od 6. juna 2016. do 14. marta 2019. Srđan Smiljanić
Narodna skupština Republike Srbije XII saziv (od 3. avgusta 2020. godine) od 22. oktobra 2020. Ivica Dačić od 22. oktobra 2020. Vladimir Orlić, Stefan Krkobabić, Radovan Tvrdišić, Marija Jevđić, Elvira Kovač, Muamer Zukorlić (do 6. novembra 2021. godine) od 22. oktobra 2020. Veljko Odalović od 24. oktobra 2020. Srđan Smiljanić
od 24. oktobra 2020. Branko Marinković (do 25. decembra 2021. godine)
Narodna skupština Republike Srbije XIII saziv (od 1. avgusta 2022. godine) od 2. avgusta 2022.
dr Vladimir Orlić
od 2. avgusta 2022.
Sandra Božić, Božidar Delić (do 23. avgusta 2022. godine), Usame Zukorlić, Elvira Kovač, dr Zoran Lutovac, Snežana Paunović, Borko Stefanović i Vojislav Mihailović (od 10. novembra 2022. godine)
od 2. avgusta 2022.
Srđan Smiljanić
od 10. novembra 2022. Dragana Odović i Vladimir Dimitrijević
Narodna skupština Republike Srbije XIV saziv (od 6. februara 2024. godine) od 20. marta 2024.
Ana Brnabić
od 20. marta 2024.
Sandra Božić, Edin Đerlek, dr Jovan Janjić, Elvira Kovač, Snežana Paunović i Marina Raguš
od 20. marta 2024.
Srđan Smiljanić