Odbori

Odbor za kulturu i informisanje

Ime i prezime narodnog poslanika (član)
Poslaničke grupe
Ime i prezime narodnog poslanika (zamenik člana)
Poslaničke grupe
ATLAGIĆ prof. dr MARKO (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
TORBICA BOJAN (zamenik člana)
Poslanička grupa Pokret socijalista – Narodna seljačka stranka – Ujedinjena seljačka stranka
BELAČIĆ ALEKSANDRA (član)
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
SAVIĆ NIKOLA (zamenik člana)
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
BOGOSAVLjEVIĆ BOŠKOVIĆ prof. dr SNEŽANA (član)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
MIHAJLOVIĆ MILETIĆ (zamenik člana)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
JOVANOVIĆ mr JADRANKA (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
KARADžIĆ ANA (zamenik člana)
Poslanička grupa Pokret socijalista – Narodna seljačka stranka – Ujedinjena seljačka stranka
JUGOVIĆ ALEKSANDAR (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
LUKIĆ MLADEN (zamenik člana)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
KOMPIROVIĆ STANIJA (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
OBRADOVIĆ MARIJA (zamenik člana)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
KOSTIĆ DRAGANA (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
ČOTRIĆ ALEKSANDAR (zamenik člana)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
KRLIĆ MIRKO (predsednik)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
OBRADOVIĆ BOGDAN (zamenik člana)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
MARJANOVIĆ VESNA (član)
Poslanička grupa Demokratska stranka
VIDENOVIĆ MAJA (zamenik člana)
Poslanička grupa Demokratska stranka
MIĆIĆ NATAŠA (zamenik predsednika)
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija – SDA Sandžaka
IMAMOVIĆ ENIS (zamenik člana)
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija – SDA Sandžaka
MIHAILOVIĆ-VACIĆ NATAŠA (član)
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
JELENKOVIĆ dr PREDRAG (zamenik člana)
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
MIHAJLOVSKA LjUPKA (član)
Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
STEVANOVIĆ ALEKSANDAR (zamenik člana)
Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
OBRADOVIĆ JASMINA (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
FILIPOVIĆ SRBISLAV (zamenik člana)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka
PAUNOVIĆ SNEŽANA (član)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
STOJADINOVIĆ dr DANIJELA (zamenik člana)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
STEVANOVIĆ dr ANA (član)
Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
MACURA TATJANA (zamenik člana)
Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
STOŠIĆ HADžI MILORAD (član)
Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
KOVAČEVIĆ BORISAV (zamenik člana)
Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
VUKADINOVIĆ ĐORĐE (član)
Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije
LAPČEVIĆ MILAN (zamenik člana)
Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Aktivnosti odbora

40. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Petak, 21. februar 2020. |

Na sednici Odbora, održanoj 21. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.