Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
STEVANOVIĆ VEROLJUB MONARHISTI Kragujevac 1946.