Poslaničke grupe prijateljstva

Poslaničke grupe prijateljstva su skupštinska tela koja se mogu obrazovati u Narodnoj skupštini za unapređenje odnosa i saradnje naše države sa drugim državama na principu dobrovoljnosti. Prilikom osnivanja poslaničke grupe prijateljstva, polazi se od uzajamno izraženih interesa za ostvarivanje i razvoj saradnje između parlamenata.

Prijavu za članstvo u poslaničkoj grupi prijateljstva, narodni poslanik podnosi predsedniku Narodne skupštine. Odbor za inostrane poslove donosi odluku o formiranju i određuje predsednika i članove poslaničkih grupa prijateljstava, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju članstva u poslaničkim grupama prijateljstva.


Poslaničke grupe prijateljstva - Demokratska Republika Kongo

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
ARSIĆ VEROLjUB SNS Požarevac 1969.
BUKUMIROVIĆ BOJANA Zavetnici Grocka, Kaluđerica 1981.
ERIĆ mr NINOSLAV SNS Ćuprija 1976.
KRALJ DUBRAVKA SPS Zrenjanin 1994.
LUKIĆ DRAGANA SNS Loznica, Klupci 1988.
MILOJEVIĆ MILOSAV SNS Aranđelovac 1954.
NIKOLIĆ IVANA (predsednik) SNS Ub, Sovljak 1989.
PAUNOVIĆ SNEŽANA SPS Peć 1975.
STOŠIĆ HADžI MILORAD PUPS Niš 1954.
TODOROVIĆ ĐORĐE SNS Beograd 1991.
VLK DRAGINјA SNS Beograd 1989.