Poslaničke grupe prijateljstva

Poslaničke grupe prijateljstva su skupštinska tela koja se mogu obrazovati u Narodnoj skupštini za unapređenje odnosa i saradnje naše države sa drugim državama na principu dobrovoljnosti. Prilikom osnivanja poslaničke grupe prijateljstva, polazi se od uzajamno izraženih interesa za ostvarivanje i razvoj saradnje između parlamenata.

Prijavu za članstvo u poslaničkoj grupi prijateljstva, narodni poslanik podnosi predsedniku Narodne skupštine. Odbor za inostrane poslove donosi odluku o formiranju i određuje predsednika i članove poslaničkih grupa prijateljstava, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju članstva u poslaničkim grupama prijateljstva.


Poslaničke grupe prijateljstva - Gruzija

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
BOGDANOVIĆ dr MARKO PSSBK Beograd 1981.
ĐORĐEVIĆ doc. dr BILjANA - Beograd 1984.
ERIĆ mr NINOSLAV SNS Ćuprija 1976.
FILIPOVSKI DUBRAVKA (predsednik) SNS Beograd 1967.
GAVRILOVIĆ MIODRAG DS Beograd 1973.
JOVANOVIĆ ALEKSANDAR - Beograd 1966.
KARANAC JASMINA SDPS Beograd 1967.
LUKIĆ DRAGANA SNS Loznica, Klupci 1988.
MILIĆ GORAN SNS Sombor 1982.
NEŠIĆ NIKOLA - Kragujevac 1988.
POPOVIĆ dr NENAD SNP Beograd 1966.
RADENKOVIĆ mr DEJAN SPS Beograd, Zvezdara 1971.
RADIN MILAN SNS Novi Sad 1988.
SIMONOVIĆ BRATIĆ DUNjA SPS Beograd, Stari grad 1981.
TODOROVIĆ ĐORĐE SNS Beograd 1991.
TORBICA BOJAN PS Temerin, Bački Jarak 1974.
VASIĆ RADMILA Dveri Beograd 1967.
VLK DRAGINјA SNS Beograd 1989.