Poslaničke grupe prijateljstva

Poslaničke grupe prijateljstva su skupštinska tela koja se mogu obrazovati u Narodnoj skupštini za unapređenje odnosa i saradnje naše države sa drugim državama na principu dobrovoljnosti. Prilikom osnivanja poslaničke grupe prijateljstva, polazi se od uzajamno izraženih interesa za ostvarivanje i razvoj saradnje između parlamenata.

Prijavu za članstvo u poslaničkoj grupi prijateljstva, narodni poslanik podnosi predsedniku Narodne skupštine. Odbor za inostrane poslove donosi odluku o formiranju i određuje predsednika i članove poslaničkih grupa prijateljstava, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju članstva u poslaničkim grupama prijateljstva.


Poslaničke grupe prijateljstva - Trinidad i Tobago

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
ARSIĆ VEROLjUB SNS Požarevac 1969.
ĆALOVIĆ SANjA SPS Čačak 1982.
KARIĆ IVAN Zeleni Beograd, Obrenovac 1975.
KRALJ DUBRAVKA SPS Zrenjanin 1994.
LUKIĆ DRAGANA SNS Loznica, Klupci 1988.
MARKOVIĆ UGLJEŠA SPS Beograd, Stari grad 1991.
MILIVOJEVIĆ SRĐAN SSP Kruševac 1965.
MIRKOVIĆ ALEKSANDAR SNS Beograd 1988.
PANTIĆ PILJA BILjANA SNS Novi Sad 1983.
RADOVIĆ DIJANA (predsednik) SPS Priboj 1989.
SIMONOVIĆ BRATIĆ DUNjA SPS Beograd, Stari grad 1981.
TODOROVIĆ ĐORĐE SNS Beograd 1991.
TORBICA BOJAN PS Temerin, Bački Jarak 1974.
VLK DRAGINјA SNS Beograd 1989.
VUJADINOVIĆ MILIMIR SNS Subotica 1979.