Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

adresa: Beogradski put 31, 24 000 Subotica
telefon: +381 (0)24 551-348
internet stranica: www.dshv.rs
e-mail: office@dshv.net

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
OSTROGONAC MIRKO DSHV Subotica, Stari Žednik 1951.