Narodni poslanik

ŽIKA GOJKOVIĆ

Izborna lista

Boško Obradović - Srpski pokret DVERI - POKS - Miloš Parandilović - Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije

Poslanička grupa

Poslanička grupa ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV

Politička stranka na čiji je predlog izabran/a

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS)

Datum potvrđivanja poslaničkog mandata

01.08.2022.

Godina rođenja

1972.

Zanimanje

diplomirani menadžer u privredi

Članstvo u odborima

Članstvo u delegacijama

Članstvo u grupama prijateljstva

Mesto prebivališta

Sombor