Zanimanja narodnih poslanika

Vratite se nazad na spisak
Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
DENIĆ OLIVERA SNS Sokobanja 1989.
ĐURIĆ NEVENA SNS Kruševac 1993.
ILIĆ-STOŠIĆ BILjANA SNS Kragujevac 1964.
JUGOVIĆ ALEKSANDAR SNS Čačak 1975.
KOVAČ MITAR - Beograd, Novi Beograd 1959.
LINTA MIODRAG SNS Beograd, Novi Beograd 1969.
MARKOVIĆ-TOPALOVIĆ dr TATJANA SRCE Šabac 1969.
MIHAJLOVIĆ NATAŠA SNS Aleksandrovac, Latkovac 1993.
MILJANIĆ ANA SNS Požarevac 1982.
MILOJIČIĆ NENAD Narodni pokret Srbije Smederevska Palanka, Glibovac 1978.
NOVAKOVIĆ BORISLAV Narodni pokret Srbije Novi Sad 1964.
PALUROVIĆ JASMINA SNS Kruševac, Trmčare 1972.
RADISAVLjEVIĆ SLAĐANA NOVI DSS Kragujevac 1968.