Zanimanja narodnih poslanika

Vratite se nazad na spisak
Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka Mesto Godište
MACURA TATJANA - Beograd 1981.
MARKOVIĆ DRAGAN JS Jagodina, Končarevo 1960.