Zanimanja narodnih poslanika

Vratite se nazad na spisak
Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka Mesto Godište
KARIĆ DRAGOMIR PSSBK Beograd 1949.
MACURA TATJANA - Beograd 1981.
MARKOVIĆ DRAGAN D. JS Jagodina, Končarevo 1960.