Simulacija sednice Narodne skupštine

Ovo je jedan od najsloženijih edukativnih programa. Namenjen je isključivo srednjoškolcima i studentima. Reč je o interaktivnom nastavnom sredstvu.

Mladi ljudi učestvuju u simuliranoj sednici, kao narodni poslanici, i sprovode zakonodavni postupak. Program je tako koncipiran da učesnici rade u poslaničkim klubovima, učestvuju u sednicama odbora, govore u parlamentu, pišu amandmane i glasaju. Neki od njih budu izabrani za predsednika Narodne skupštine, neki su na čelu odbora, a neki šefovi poslaničkih grupa.

Simulacija sednice razvijena je uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Fakultetom političkih nauka u Beogradu i Minhenskim centrom za primenjenu politiku.

kontakt: Grupa za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine
kontakt telefon: 011-3026-273; 011-3026-236
e-mail: edukacija@parlament.rs