Edukativni programi

Svi programi Edukativnog centra nastali su kroz višegodišnje iskustvo u komunikaciji sa građanima. U koncipiranju ovih programa značajno su pomogla i iskustva evropskih parlamenata. Ovi programi su razvojni i menjaju se kako se menjaju zahtevi građana.

Zbog toga su edukativni programi precizno prilagođeni različitim ciljnim grupama i njihovim potrebama.

Edukativni programi jednako su dostupni građanima koji posećuju Narodnu skupštinu, ali i građanima do kojih parlament dolazi, kao i građanima koji koriste savremene tehnologije u komunikaciji.

Za one građane koji mogu da dođu u Narodnu skupštinu, postoji nekoliko programa poseta, kao i program praćenja sednica sa galerije Velike sale.

Za građane koji to ne mogu, Edukativni centar priprema brojne informativne publikacije, promotivne filmove i program terenskih poseta- Mobilni parlament.

Građani koji koriste savremene tehnologije, mogu da se preko internet prezentacije Narodne skupštine informišu o radu parlamenta, da gledaju video klipove i intervjue sa narodnim poslanicima, igraju edukativne video igrice ili da podele svoje mišljenјe sa drugim građanima na forumu.